کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 7
1. مواجهه اندیشمندان مسلمان با چالش اندیشه‌ورزی و تسلیم‌پذیری

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 87-106

فتح الله نجارزادگان؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ سید عادل موسوی


2. سیر تطور مفهوم «اصول دین» در میان فِرق شیعی زیدیه و اسماعیلیه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 7-22

ناصر فروهی؛ سیداحمد حسینی؛ زهره فصل بهار


3. اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 117-136

عبدالله میراحمدی؛ زهره دانشی کهن


4. نقد و بررسی دیدگاه صلاح‌الدین الادلبی دربارۀ خلافت امام علی علیه السلام

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 115-131

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی


5. بررسی خاستگاه نظریۀ «صرفه» و آثار آن در مبانی معتزله و شیعه

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 107-124

محمدهادی قندهاری؛ زهرا پنبه پز


6. رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 83-100

احمد کریمی؛ محمدصالح مازنی


7. تبیین ادله‌ی قرآنی متکلمان در مسأله‌ی إستطاعت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 73-92

جعفر رحیمی