کلیدواژه‌ها = شیعه
اصالت و استمرار باورمندی به غیبت امام در دوران حضور امامان

دوره 10، شماره 38، آذر 1401، صفحه 63-83

مجتبی تاریوردی؛ حسن طالقانی


مواجهه اندیشمندان مسلمان با چالش اندیشه‌ورزی و تسلیم‌پذیری

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 87-106

فتح الله نجارزادگان؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ سید عادل موسوی


سیر تطور مفهوم «اصول دین» در میان فِرق شیعی زیدیه و اسماعیلیه

دوره 7، شماره 26، آذر 1398، صفحه 7-22

ناصر فروهی؛ سیداحمد حسینی؛ زهره فصل بهار


اثبات تطبیقی کذب نبودن خلف وعید از دیدگاه علم کلام و فقه

دوره 6، شماره 20، خرداد 1397، صفحه 117-136

عبدالله میراحمدی؛ زهره دانشی کهن


نقد و بررسی دیدگاه صلاح‌الدین الادلبی دربارۀ خلافت امام علی علیه السلام

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 115-131

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی


بررسی خاستگاه نظریۀ «صرفه» و آثار آن در مبانی معتزله و شیعه

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 107-124

محمدهادی قندهاری؛ زهرا پنبه پز


رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 83-100

احمد کریمی؛ محمدصالح مازنی