کلیدواژه‌ها = نبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی نو از تفاوت «نبی»، «رسول» و «امام»

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 7-28

علیرضا بهمانی


2. کاربست رسول ونبی درعقایداسلامی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 67-88

عبدالمجید طالب تاش