موضوعات = کلام نقلی
گونه شناسی ادله نقلی مورد استناد هر امام بر امامت‌خویش

دوره 11، شماره 43، اسفند 1402، صفحه 97-119

10.22034/ftk.2024.1975442.1430

قاسم ترخان؛ فاطمه رئوفی‌تبار


حقیقت دین بر محور ولایت امام

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 29-50

یحیی عبدالهی؛ سید مهدی میرباقری؛ رضا برنجکار؛ امداد توران