نخستین واجب اعتقادی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

نخستین واجب اعتقادی یکی از مسائل چالش برانگیز در علم کلام است. شک، قصد، اراده، نظر، استدلال و معرفت ­الله از مهمترین نظریه­های این بحث می­باشد. اگر مقصود از نخستین واجب، نخستین واجب به حسب مقصود اصلی باشد باید معرفت ­الله را مصداق آن معرفی نمود و اگر مقصود از نخستین، اولین به هر عنوان باشد، قصد و اراده،  نخستین واجب اعتقادی است. البته اگر به معرفت فطری و قلبی خدا معتقد باشیم، اعتقاد و ایمان به خدا نخستین واجب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها