ابان بن تغلب؛ متکلمی از تبار محدثان امامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

ابان بن تغلب از اصحاب جلیل‌القدر امام باقر و امام صادق8است که منابع فریقین او را به نیکویی ستوده‌اند. برآیند داده‌های تاریخی نشان می­دهد که وی بیش از همه به فقه اهتمام داشته است. با این همه،  نوشتار حاضر تلاش نموده با رویکرد تحلیلی، نشان دهد که وی علاوه بر تفقه، در دانش کلام نیز تخصص داشته و به خوبی آن را به کار می‌بسته است؛ این مهم با بررسی اتکای او به منبع وحیانی در تبیین دقیق مبانی فکری شیعه و دفاع از آموزه‌های آن، توانمندی در پاسخگویی به پرسش­های شیعه و غیر آن، مواجهه صحیح با شبهات، حجم زیادی از روایت­های اعتقادی صورت می‌گیرد تا در انجام، دغدغه‌های کلامی او را به نظاره بگذارد.

کلیدواژه‌ها