تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.

چکیده

بحث از رؤیت خدا و چگونگی آن از مهمترین بحث­های کلامی در میان فرق اسلامی  از جمله اشاعره است. متقدمان اشعری بنابر دلایل نقلی اعتقاد دارند که خداوند قابل رؤیت است و مؤمنان در آخرت می­توانند خدا را با چشم سر ببینند. این نظر اشاعره در روند تاریخی با تغییراتی روبرو شد؛ به طوری که در دوره­ای استدلال­های عقلی و در زمانی رویکرد عرفانی در میان آنها قوت گرفت.
فخر رازی از جمله اندیشمندان اشعری است که در این باره سخن گفته و نظریه­ او به جهت شرایط روحی و تاریخی­اش با اشاعره پیش از خود متفاوت است. ایشان پس از بررسی نظرهای مختلف معتقد شد که رؤیت خدا با دلایل عقلی قابل اثبات نیست و مقوله ای است که جز با نقل و سمع نمی­توان به آن دست یافت.  او در پایان، رؤیت خدا در آخرت را نوعی کشف دانست و به این ترتیب دیدگاهی را پذیرفت که قرن­ها قبل امامیه در پرتو تعالیم اهل بیت:به آن دست یافته بودند

کلیدواژه‌ها