گسترۀ علم امام در اندیشۀ علمای شیعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

(استاد­یار دانشگاه صنعتی جندی­ شاپور دزفول)

چکیده

«علمِ امام» از مسائلی است که همواره اذهان علما و متفکران شیعی و حتی بسیاری از پیروان ائمه علیهم السلام را به خود مشغول کرده است. بدین روی، سبب ایجاد پرسش­هایی از ائمه اطهار علیهم السلام در این باره شده است. با توجه به پرسش ­های متعددی که در این زمینه مطرح است، این نوشتار تنها از یک منظر به این مسئله ­می­ پردازد که آن، علم امام از منظر علمای شیعه است؛ به این­که شعاع این علم چه مقدار است و تا کجا امتداد و وسعت دارد. با وجود وحدت نظر اندیشمندان شیعی در برخی حوزه­ های بحث علم امام، در بعضی موارد از جمله پرسش مزبور، پاسخ­ های واحدی دریافت نمی ­شود و به طور کلی، همۀ نظریه ­ها را می ­توان در سه دیدگاه تقسیم کرد: رویکرد تردید و سکوت؛ رویکرد محدودیت علم امام؛ رویکرد احاطۀ علمیِ کامل امام به همه چیز. 

کلیدواژه‌ها