مقصود اصلی در اعتقادات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه تهران

2 (پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث)

چکیدهیکی از مباحث مهمّ کلامی که فقط در کتاب­ های اصولی از آن بحثی گذرا شده، تعیین مقصود اصلی در واجبات اعتقادی است. دراین­ باره، دو دیدگاه عمده وجود دارد: «معرفت عقلی» و «تدین و اعتقاد ­ورزی». پیروان هر یک از این دو دیدگاه در صددند تا اثبات کنند یکی از وجوب­ ها نفسی و دیگری مقدمه یا متولد از آن است. در این مقاله، دلایل دو نظریه بررسی و در نهایت نظریۀ دوم برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها