مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

(پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث)

چکیده

زیدیه و امامیه از دیرینه‌ ترین گروه­ های اسلامی­ اند. آگاهی از روابط این دو نحلۀ اثرگذار، برای شناخت بهتر تاریخ فکریِ تشیع ره­گشاست. در این نوشتار سعی شده است، تعامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز تقابل این دو گروه در دورۀ غیبت صغرا تا افول آل­بویه (دورۀ اقتدار تشیع در جهان اسلام) بررسی شود. واکاویِ گزارش ­های تاریخی نشان­گر این است که ­در این دوره، همکاری زیدیان و امامیان در عرصه‌های گوناگون، روند رو به رشدی داشته است؛ البته به دلیل اختلاف در برخی از مبانی فکری، هم­چنان تمایزگذاریِ فرقه‌ای خویش را در قالب مناظره­ های علمی و ردّیه ­نگاری دنبال کرده‌اند.


کلیدواژه‌ها