گونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیانِ امامیه با امامان معصوم علیهم السلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسس آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

2 کارشناس ارشد تاریخ تشیع.

چکیده

 شناخت و ارزیابیِ رفتارها و مناسبات شیعیان در تعامل با امامان علیهم السلام، ره‌یافتی ضروری برای شناخت دقیق عقاید آنان و سیرۀ ائمه اطهار علیهم السلام است. این مهم در حوزه ‌های گوناگون اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و... نیازمندِ بررسی است. در پژوهش حاضر، باورها و مناسبات اعتقادیِ شیعیان با امامان دوازده‌گانه علیهم السلام در دوران حضور، مورد بررسی قرار گرفته است؛ افزون بر این، گونه‌های مختلف روابط اعتقادیِ شیعیان با ائمه علیهم السلام شناسایی و معرفی شده و به این پرسش که شیعیان چگونه از مقام رفیع معنوی ائمه علیهم السلام بهره می ‌بردند و آیا روابط شیعیان با امامان، متناسب با جایگاه الوهیِ ایشان بوده، پاسخ داده شده است. تلاش شیعیان عصرِ حضور، برای شناخت امامان، دفاع از کیان امامت و پیشوایان معصوم و تمسک به مقام معنویِ ائمه اطهار علیهم السلام، از مهم‌ترین محورهای مناسبات شیعیان در حوزۀ اعتقادی است که با وجود تفاوت رفتاریِ شیعیان در برخی موارد، سیر تکامل معرفتی و رفتاریِ ایشان در تعامل با امامان، مشهود است.
 کلیدواژه‌ها