شهود، یکی از روش‌های علم‌آموزیِ ائمه علیهم السلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری کلام اسلامی جامعةالمصطفی العالمیة.

چکیده

علوم ائمه علیهم السلام به شیوه‌های گوناگونی در دست‌رس آنان قرار می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها، شهود برخی حقایق پنهان از دیگران است. این مقاله سعی کرده است به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به گردآوری و تحلیل روایاتی بپردازد که به این شیوه مربوط است. پاسخ به این سؤال اصلی، هدف این نوشتار است که آیا شواهد روایی، وجود این شیوه علم‌آموزی را برای ائمه علیهم السلام تأیید می‌کند و آیا می‌توان مصادیقی از علم شهودی ائمه علیهم السلام را بر اساس روایات شناسایی کرد؟ خبردار شدن از ایمان و کفر افراد به هنگام دیدن آنان، مشاهده اعمال مردم در عمودِ نورانی و دیدن ملکوت آسمان‌ها و زمین‌، مهم‌ترین محورهایی است که در این موضوع، از روایات استخراج شده است. از شواهد موجود در این روایات، این‌گونه برداشت می‌شود که این علوم از طریق شهود در اختیار ائمه علیهم السلام قرار می‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها