بررسی انواع تحریف­ های حدیث ثقلین در منابع غیر شیعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

چکیده

کنکاش و جست‌وجو در منابع دینی، حاکی از بی­مهری گسترده، تحریف و سانسورِ آن دسته از اسنادی است که با تصریح یا اشاره، به جایگاه رفیع خاندان عصمت علیه السلام و مقام ولایت و امامت آن‌ها پرداخته‌اند. سؤال این است که آیا احادیث متواتری چون حدیث ثقلین از این تحریفات در امان ماندند؟ یافته­ها حاکی است که متأسفانه معتبرین احادیث اسلامی، مانند حدیث شریف ثقلین نیز از تیغ تحریف، محفوظ نمانده‌اند و دست‌های ناپاک با اغراض گوناگون، سعی در کم‌رنگ کردن پیام این حدیث و حتی از کار انداختن آن در موضوع ولایت و امامت برآمدند. این تحریف‌ها که گاهی به صورت لفظی و گاهی معنوی صورت پذیرفت، اعتراض برخی دانشمندان باانصاف اهل‌سنت را هم برانگیخت. با توجه به آثار بابرکت این حدیث در معرفی حقانیت مکتب شیعه و اثبات دست‌اندازی‌های مخالفان در آن، و ضرورت محافظت از سرمایه­های معنوی و دینی، بر آن شدیم تا با روش کتاب‌خانه­ ای و تکیه بر منابع معتبر عامه، نگاهی به برخی تحریفات صورت‌گرفته در حدیث مزبور داشته باشیم.
 

کلیدواژه‌ها