بررسی و نقد دیدگاه قاموس قرآن در معنای «ذنبِ» منسوب به پیامبر(ص) در قرآن مجید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس فارابی، رشته علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از مسائلی که همواره مورد توجه متکلمان و مفسران مسلمان بوده، مسئله «عصمت پیامبران» به‌ویژه عصمت پیامبر خاتم(ص) از خطا و گناه است؛ اما آیات 55 غافر، 19 محمد و 2 فتح به پیامبر(ص) نسبتِ گناه داده­اند. صاحب قاموس قرآن کوشیده پاسخ شایسته­ای دربارۀ این آیات بدهد. در این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی دیدگاه استاد قرشی در تفسیر «ذنب» در این سه آیه بررسی شده و از دیدگاه ایشان در دو آیه دفاع، و در آیۀ دومِ سورۀ «فتح» نقد و دیدگاه علامه طباطبائی بر آن ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها