ارزیابی کثرت‌گراییِ حقانیت ادیان از دیدگاه عبدالکریم سروش بر اساس آموزه‌های علوی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث، عضو انجمن کلام اسلامی حوزۀ علمیه قم

2 دانش‌آموختۀ سطح سه حوزۀ علمیه قم

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

حقانیتِ ادیان و نجات پیروان آنان، یکی از اندیشه‌های دین‌شناسانه است که در جهان اسلام و کشور ما مطرح شده و طرف‌داران آن، داعیۀ حقانیت و نجات‌بخشیِ همه یا مجموعه‌ای از ادیان را دارند و انحصار حق و نجات را در دین واحد نفی می‌کنند. دکتر سروش معتقد است همۀ ادیان بهره‌‌ای از حقیقت دارند و از حقانیتِ یکسانی برخوردارند و می‌توانند انسان را به حقیقت و نجات برسانند و موجب سعادت و رستگاری‌اش شوند. وی با استناد به چندلایه بودن واقعیت، انکار مطلق بودن معرفت، نسبی بودن حقیقت، گستردگی رحمت و هدایت الهی و تنگناهای ادراک بشری، بر ادعای خود اصرار می‌ورزد. در این مقاله، با بهره‌مندی از آموزه‌های حضرت علیj نظیر: امکان معرفت یقینی، مطلق بودن حقیقت و نفی تنگناهای ادراک بشری با ذکر مصادیق انسان کامل، انحصار حقانیت در دین واحد را اثبات می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها