بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و عضو پیوسته انجمن کلام اسلامی حوزه

چکیده

پرسش درباره امکان‌، چگونگی و راه‌حل تعارض عقل و نقل‌، قدمت دیرینه‌ای در محافل علمی دارد و هر کس به فراخور نظرگاهش به این مسئله پرداخته است. ابن‌تیمیه نیز از جمله کسانی است که به این موضوع به شکل مبسوطی پرداخته و تلاش کرده است ضمن انکارِ امکانِ تعارض میان عقل صریح و نقل صحیح‌، راه‌حل فراگیری را برای مواردی که تعارض انگاشته می‌شود‌، ارائه کند. راه‌حلی که او ارائه می‌کند هرچند در مرحله نظریه‌، صحیح به نظر می‌رسد‌، در مرحله تطبیق‌، عملکردش به انکار بخشی از گزاره‌های آشکار عقلی و کنار گذاشتن بخشی از روایات صحیح می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها