نویسنده = محمد فاریاب
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ عصمت و اختیار

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 47-68

محمد فاریاب