کلیدواژه‌ها = دل سپردن
مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور