مناسبات علمی ـ فرهنگی امامیّه و زیدیّه در عصر حضور امامان علیهم السلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه جامعة المصطفی و پژوهشگر تاریخ کلام در بنیاد فرهنگ جعفری

2 استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث، و عضو پیوستۀ انجمن کلام اسلامی حوزه

چکیده

امامیه و زیدیه در کنار اختلافات با یکدیگر که واگرایی دو گروه از یکدیگر را به دنبال داشت، اشتراکاتی را نیز دارند که سبب هم‌گرایی آن‌ها شده است. این نوشتار با انتخاب بازۀ زمانی عصر حضور ائمه و بخش‌های آغازین غیبت صغری، مناسبات علمی ـ فرهنگی امامیه و زیدیه را بررسی می‌کند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که امامیه و زیدیه تعاملات علمی خوبی را بهویژه در زمان صادقین داشته‌اند. هرچند اختلاف در پاره‌ای از مسائل اعتقادی از جمله امامت و ویژگی‌های امام، سبب بروز مناقشاتی میان دو گروه شد. این اختلاف دیدگاه به‌مرورزمان و با هویتبخشی به زیدیه در کتب ردیه نویسی علیه امامیه شکل تازه‌ای به خود گرفت. اگرچه امامیه در عرصۀ ردیهنویسی بر زیدیه پیشتاز بوده است. با این ‌وجود در بازۀ زمانی مورد نظر دو گروه آثار انتقادی چندانی علیه یکدیگر ارائه نداده‌اند. روی‌گردانی دو گروه از مذهب یکدیگر از دیگر پدیده‌های فرهنگی میان دو فرقه است که در این بازۀ زمانی شاهد آن هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات