حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم.

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو انجمن کلام اسلامی حوزه.

3 دانشجوی دکتری کلام، گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، تربیت مدرس دانشگاه قم

چکیده

مرگ چیست و چگونه روی می­دهد و سرانجامِ انسان پس از مرگ چه می­شود؟ پاسخ به این سؤال­ها که از کهن­ترین و دیرپای­ترین سؤال­های فلسفی ـ دینی بشرند و با معناداری زندگی عجین شده­اند، بستگی به ماهیت انسان دارد. سید مرتضی از متکلمانی است که گرچه تفسیری مادی­گرایانه از انسان برمی­گزیند و مرگ را نابودی می­انگارد، به زندگی پس از مرگ اعتقاد راسخ دارد و در تبیین چگونگی برزخ و رستاخیز می­کوشد. در این مقاله تلاش شده است نظر او دربارۀ ماهیت انسان و مرگ، به ­دقت و تفصیل شرح داده شود تا درآمدی باشد برای بررسی چگونگی زندگی پسادنیوی از دیدگاه او که مجال و مقالی جداگانه می­طلبد.کلیدواژه‌ها