نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان.

2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان.

3 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان.

چکیده

برقعی در کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور»، به نقد اعتقاد به زیارت و توسل به اولیای الهی پرداخته است. وی با استناد به آیات قرآن مدعی می‌شود که در عالم برزخ، حیات کامل وجود ندارد و برزخ تنها شبه‌حیاتی است که فاقد بسیاری از صفات حیاتی از قبیل بینایی، شنوایی و... است و به عبارتی، برزخ را دالانی برای رسیدن به قیامت می‌داند. او در پی اثبات این مطلب است که ارتباط ارواح در عالم برزخ با دنیا به طور کامل قطع می‌شود؛ پس اعتقاد شیعه به زیارت قبور ائمه(ع) و توسل به آن‌ها، بی‌اساس بوده و اعتقادی خرافی است. بررسی آرا و نظریات شیعه دربارۀ حقیقت روح و عالم برزخ، به خوبی می‌تواند بطلان سخنان برقعی را آشکار کند.کلیدواژه‌ها