تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور قم.

چکیده

لفظ «بداء» مشترک بین انسان و خداوند است. فهم دقیق و صحیح بداء در خداوند، مبتنی بر نقل، عقل و وجدان است و به دلیل غامض بودن درک آن، محل چالش و ایجاد شبهاتی از سوی مخالفان بداء شده است. در جهان اسلام بیشترین مخالفان بداء، از میان اهل‌سنت و به‌ویژه وهابیت سلفی انجام می‌پذیرد. با این‌که از دیر­باز عالمان شیعه با روشی علمی ‌و عقلانی به شبهات آنان پاسخ داده‌اند، اما هم‌چنان در آثار قلمی‌ مخالفان شبهاتی در این باره مطرح می­شود. یکی از شبهاتی که در سال­های اخیر مطرح شده این است که بداء، پدیده‌ای غیراسلامی‌ (یهودی) است و اصلی در قرآن ندارد. مقالۀ پیش­رو با رویکرد شیعی، به تبیین این مسئله پرداخته و در صدد اثبات و تبیین خاستگاه بداء در قرآن است.

کلیدواژه‌ها