بررسی فلسفۀ وجودی شیطان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث.

2 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم.

چکیده

ماجرای دشمنیِ شیطان با انسان‌ها، از ابتدای خلقت بشر بوده است؛ اما چرا چنین موجود شروری که مانعی بر سر راه معنویت و سعادت است، آفریده ‌شده و به وجود آمدنِ او چه سودی داشته است؟ هدف این نوشتار که با روش تحلیلی ـ توصیفی و از نوع کتاب‌خانه‌ای است، به بررسی فلسفۀ وجودی شیطان در رابطه با خداوند، عالم خلقت، انسان‌ها و فلسفۀ مستقل وجود شیطان می‌پردازد. خلقت شیطان در رابطه با خداوند که باعث ظهور برخی صفات جمالیه و جلالیۀ خداوند می‌شود، قدرت خداوند را در آفرینش موجوداتِ متضاد به منصۀ ظهور و بروز می‌رساند؛ هم‌چنین وجود شیطان موجب شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها