نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات‌‌ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

3 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و عضو انجمن کلام اسلامی حوزه

چکیده

از دیدگاه شیعه، شناخت ائمه اطهارD لازم است. امروزه در دورۀ غیبت کبرای امام مهدیf، شیعیان بیش از هر زمانی نیازمند کسب معرفت دربارۀ آن حضرت هستند؛ به‌خصوص این‌‌که برخی افراد زمینه‌سازِ برداشت‌های ناصحیحی شده و با قابل اثبات ندانستن وجود تاریخی امام مهدیf، اعتقاد به آن حضرت را ضروری ندانسته‌اند. مقالۀ حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات تاریخی وجود امام مهدیf است؛ از این رو، با ذکر شواهد تاریخی بی‌شماری که در منابع شیعی و حتی غیرشیعی بر وجود تاریخی آن حضرت گواهی می‌دهد، وجود تاریخی آن حضرت را اثبات کرده و ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدیf را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها