دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، اسفند 1397 
تحلیل مبانی عقلی و نقلی تسلیم‌پذیری در برابر اهل بیت علیهم السلام

صفحه 7-28

مجتبی قربانیان؛ فتح الله نجارزادگان؛ حسن رضایی هفتادر