نویسنده = رضا برنجکار
مبانی الهیات سلبی

دوره 11، شماره 43، اسفند 1402، صفحه 31-49

10.22034/ftk.2024.548833.1320

سید مسیح شاه چراغ؛ رضا برنجکار


حقیقت دین بر محور ولایت امام

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 29-50

یحیی عبدالهی؛ سید مهدی میرباقری؛ رضا برنجکار؛ امداد توران


بررسی انتقادی دیدگاه فخررازی در باب عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات

دوره 9، شماره 33، شهریور 1400، صفحه 99-120

رضا برنجکار؛ محمود اشراقی


بررسی دیدگاه فیاض لاهیجی در وجودشناسی صفات ذاتی خدا و سازگاری آن با مبانی فلسفی وی

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 51-64

رضا برنجکار؛ میثم توکلی بینا؛ زهرا دلاوری پاریزی


بررسی و تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی دربارۀ اسما و صفات الهی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 127-146

رضا برنجکار؛ سعید رحیمیان


چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


الاهیات سلبی و ایجابی در مدرسه فکری اصفهان

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 47-66

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان


جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


کاربست عقل دراستنباط آموزه های کلامی از دیدگاه فاضل مقداد

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 17-32

رضا برنجکار؛ مهدی سالکی


بررسی اقناع مخاطب در پاسخ­گوییِ قرآن به شبهات اعتقادی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 113-128

داوود افقی؛ رضا برنجکار


کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-24

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-8

رضا برنجکار


نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور