کلیدواژه‌ها = امامت
نقد و بررسی شبهات فیصل نور بر فهم صحابه از حدیث غدیر

دوره 10، شماره 36، شهریور 1401، صفحه 77-100

مینا شمخی؛ علی شریفی


تحلیلی نو از تفاوت «نبی»، «رسول» و «امام»

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 7-28

علیرضا بهمانی


تحلیل و نقد فرضیۀ تأثیر سامریّت بر اسلام

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 103-118

علی راد؛ سعید کریم پور


مولفه های بنیادین امامت در نامه‌های معصومان

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 89-108

علی راد؛ فاطمه شریعتی


ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 63-78

اصغر غلامی؛ مهدی فرمانیان


مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری


اری روبین و نظریه امامت موروثی شیعه (در بوته سنجش)

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 139-156

سید رسول هاشمی؛ علی راد